Nina Skórska – Książek

Wspólnik
Kancelarii Prawnej Tywoniuk & Skórska
(Grupa OCG)

Adwokat, członek Okręgowej Rady Adwokackiej
w Rzeszowie. Absolwentka Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego oraz studiów doktoranckich w Instytucie Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk w Warszawie.

W ramach pracy zawodowej oraz pracy naukowej tworzy publikacje branżowe oraz opinie prawne, a także prowadzi kursy, szkolenia i konferencje naukowe przedstawiające m.in. aspekty prawne prowadzenia działalności gospodarczej czy zatrudniania pracowników. Specjalizuje się w prawie obrotu gospodarczego oraz prawie pracy, w tym prowadzeniu postępowań sądowych i administracyjnych, których stroną są przedsiębiorcy. Doświadczenie zdobyte przez wiele lat pracy w ramach obsługi podmiotów korporacyjnych obecnie wykorzystuje pełniąc funkcje doradcze oraz zasiadając w organach zarządczych spółek i stowarzyszeń.

Obecnie doświadczenie zdobyte podczas kompleksowej obsługi prawnej podmiotów medycznych wykorzystuje również pełniąc funkcję Inspektora Ochrony Danych Osobowych odpowiadając za proces opracowywania polityki ochrony danych oraz jej wdrożenia. Bierze także czynny udział w przygotowywaniu placówek medycznych do wdrożenia systemów zarządzania jakością ISO.